OBCHODnÁ akadémia

Dudova 4, Bratislava

Kontakty

web: www.oadudova.sk
email: zha@zha.sk
tel.: 02/4425 4300

naše top

» duálne vzdelávanie v spolupráci
s Tatra bankou
» Prax v zahraničí (Japonsko, Grécko, Taliansko, Anglicko)
» Odborná prax v TOP hoteloch (Kempinski, Crowne Plaza)

Výhody
» jedáleň
» telocvičňa
» odborné učebne
» výučný list
Krúžky
» Štart podnikania
» Viac ako peniaze
» Podnikanie v cestovnom ruchu
» Matematika hrou
» Klub mladého hoteliéra
o škole
Škola ponúka kvalitnú teoretickú, odbornú a jazykovú prípravu, absolvovanie odbornej praxe v prestížnych domácich hoteloch (Grand Hotel River Park, Crowne Plaza, Austria Trend, Holiday Inn), absolvovanie praxe v zahraničí, napríklad v Taliansku, Grécku, Francúzsku, Japonsku, Rakúsku, Anglicku, zapájanie sa do domácich a zahraničných projektov.

Ponúka certifikované barmanské, baristické, someliérske a carwingové kurzy, získanie kompetencií správnej etikety a etiky pracovníka hotelových a gastronomických služieb.

Naše odbory
Z

Kuchár - 3 roky (6445 H)

Absolvent učebného odboru kuchár je kvalifikovaný a schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania v reštauráciách a hoteloch ako aj ostatných zariadeniach spoločného stravovania.
Z

Čašník, servírka - 3 roky (6444 H)

Absolvent ovláda prácu spojenú so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Z

Kuchár - 4 roky (6445 K)

Štúdium ukončené maturitnou skúškou
a výučným listom. Budeš ovládať prípravu pokrmov,
spoznáš rôzne suroviny, nápoje a technológiu
ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných i náročných jedál.
Z

Čašník, servírka - 4 roky (6444 K)

Štúdium ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Spoznáš ako zostaviť jedálny i nápojový lístok, pripravovať miešané nápoje, pripraviť i jednoduché jedlá, ovládať dokončovanie jedál pred hosťom.
Z

Hotelová akadémia - 5 rokov (6323 K)

5-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Po ukončení štúdia budeš pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností, budeš
schopný samostatne podnikať. V prípade záujmu máš možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
PÍŠEME SI

Chceš vedieť viac? Neni Ti niečo jasné? Alebo nevieš nič? Tak napíš.