Na území bratislavského regiónu pribudnú od začiatku školského roka 2019/2020 štyri nové bilingválne gymnáziá. Možnosť študovať v anglickom jazyku tak dostane 136 žiakov. Hlásiť sa na bilingválne gymnáziá môžu ôsmaci aj deviataci a termín odovzdania prihlášky je 20. február.

„Školstvo je jednou z najväčších priorít župy. Preto neustále zvyšujeme kvalitu vzdelávania a rozširujeme ponuku odborov na našich stredných školách. Od septembra tak budú môcť študenti študovať na dvoch ďalších bilingválnych gymnáziách v Bratislave a pre okres Malacky a pre okres Pezinok sú to vôbec prvé bilingválne gymnáziá,“ zhrnul predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj ponúka od školského roka 2019/20 možnosť štúdia v bilingválnych odboroch na 4 ďalších gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na dvoch gymnáziách v Bratislave a na jednom v Pezinku bude štúdium otvorené po jednej triede a na malackom gymnáziu dostanú možnosť študovať až 52 študenti v dvoch triedach. Na bilingválne gymnáziá sa môžu hlásiť ôsmaci aj deviataci. Prihlášku treba na základnej škole odovzdať najneskôr 20. februára.

Nové anglické bilingválne gymnáziá v Bratislavskom kraji:

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

–              počet otváraných tried: 1 s počtom žiakov 30

–              termín talentovej skúšky: 22. 3. 2019

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

–              počet otváraných tried: 1 s počtom žiakov 26

–              termín talentovej skúšky: 21. 3. 2019

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

–              počet otváraných tried: 1 s počtom žiakov 28

–              termín talentovej skúšky: 19. 3. 2019, náhradný termín: 26. 3. 2019

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky

–              počet otváraných tried: 2 s počtom žiakov 52

–              termín talentovej skúšky: 21. 3. 2019