Už len pár dní zostáva piatakom, ôsmakom a deviatakom na podanie prihlášky na strednú školu, kde sa robí talentová skúška. Ide o umelecké, športové školy, konzervatória, bilingválne gymnáziá či odborné stredné školy. Termín odovzdania prihlášky základnej škole je 20. február 2019.

študenti„Verím, že žiaci základných škôl si majú z čoho vyberať. Župa zriaďuje kvalitné školy a poskytuje študentom kvalitné vzdelanie. Už je len na žiakoch a najmä ich rodičoch, aby študovali to, čo ich baví a na čo majú talent. Dôležitou informáciou je, že zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi alebo riaditeľke základnej školy, ktorú žiak v súčasnosti navštevuje,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Ôsmaci sa môžu hlásiť na bilingválne gymnáziá, už niekoľko rokov funguje bilingválne vzdelávanie anglicko-slovenské na Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava a rusko-slovenské na Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava a na Gymnáziu I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava.

Od školského roka 2019/20 ponúka anglicko-slovenské bilingválne štúdium už aj Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok a Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky.

Deviataci môžu podať prihlášku nielen na bilingválne gymnáziá, ale aj na všetky ďalšie stredné školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky. Šikovných piatakov čakajú na matematickom gymnáziu na Grösslingovej ulici a na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej.

 

Prehľad termínov talentoviek a jednotlivých odborov na župných školách:

15. 3. 2019

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, STREČNIANSKA 20, Bratislava
masér

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA, SKLENÁROVA 7, Bratislava
animovaná tvorba
výtvarné spracúvanie kovov  a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo
scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba
scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba
scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény
masmediálna tvorba
obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih

od 18. 3. 2019

KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO 11, Bratislava
hudobno-dramatické umenie
spev
hudba

SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, Bratislava
reklamná tvorba
dizajn interiéru
odevný dizajn
tvorba nábytku a interiéru


19.3. 2019, náhradný termín: 26. 3. 2019

GYMNÁZIUM, SENECKÁ 2, Pezinok
bilingválne štúdium anglicko-slovenské (5-ročné štúdium)


20.3. 2019

GYMNÁZIUM, GRÖSSLINGOVÁ 18, Bratislava
gymnázium – matematika (4.- a 8-ročné štúdium)
bilingválne štúdium anglicko-slovenské (5-ročné štúdium)


21.3. 2019

GYMNÁZIUM, UL. 1. MÁJA 8, Malacky
bilingválne štúdium anglicko-slovenské (5-ročné štúdium)

GYMNÁZIUM, HUBENÉHO 23, Bratislava
bilingválne štúdium anglicko-slovenské (5-ročné štúdium)

25.3. 2019

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA J. VYDRU, DÚBRAVSKÁ CESTA 11, Bratislava
propagačné výtvarníctvo
úžitková fotografia
grafický dizajn
propagačná grafika
konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb
keramický dizajn
dizajn a tvarovanie dreva
kameňosochárstvo
ručné výtvarné spracúvanie textílií
dizajn – priemyselný dizajn

 

26.3. 2019

SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, LICHNEROVA 71, Senec
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

27.3. 2019

SOŠ TECHNICKÁ, VRANOVSKÁ 4, Bratislava
zlatník a klenotník

1.4. 2019

TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, Bratislava
tanec
tanec – klasický tanec
tanec – ľudový tanec
tanec – moderný tanec

 

2.4. 2019

GYMNÁZIUM, PANKÚCHOVA 6, Bratislava
bilingválne štúdium anglicko-slovenské (5-ročné štúdium)

 

8.4. 2019

GYMNÁZIUM I. HORVÁTHA, I. HORVÁTHA 14, Bratislava
bilingválne štúdium rusko-slovenské (5-ročné štúdium)

 

9. 4. 2019

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA, OSTREDKOVÁ 10, Bratislava
športové gymnázium (4-ročné štúdium)
športový manažment (4-ročné štúdium)

GYMNÁZIUM A. EINSTEINA, Einsteinova 35, Bratislava
bilingválne štúdium rusko-slovenské (5-ročné štúdium)

 

24.4. 2019

SOŠ PEDAGOGICKÁ, BULLOVA 2, Bratislava
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

25.4. 2019

SOŠ PEDAGOGICKÁ, SOKOLSKÁ 6, Modra
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo